Podpora sportovní činnosti Hokejového klubu RT TORAX PORUBA, z.s.

Kód: 20/0633
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 33
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
13 150 000 Kč 8 950 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 5 500 000 Kč