Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Celoroční provoz ŠSK

Kód: 20/0632
Žadatel: Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, pobočný spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO pro rok 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 23
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
110 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2021 0 Kč