Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Systematická sportovní výchova dětí a mládeže a jejich přípravu pro rok  2020

Kód: 20/0483
Žadatel: FC Vítkovice 1919, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 595 000 Kč 7 465 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč