Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Podpora digitální výuky

Kód: 20/0447
Žadatel: Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast digitální výuky
Název výzvy: Mimořádný příspěvek
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
111 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 100 000 Kč