Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Polepy výloh

Kód: 20/0405
Žadatel: HUYS LAVJAN s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast pro obnovu reklamního označení provozoven
Název výzvy: Podpora obnovy reklamního označení provozoven na území města Ostravy vymezeném v Nařízení města č. 11/2019. kterým se stanoví zákaz šíření reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu v roce 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body:
Bodové hodnocení:
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
43 000 Kč 30 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 30 000 Kč