Mimořádná finanční podpora činnosti Akademie FC Baník Ostrava v sezóně 20/21.

Kód: 20/0299
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
41 352 000 Kč 15 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 14 000 000 Kč