Modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina- objekt zázemí FH

Kód: 20/0088
Žadatel: TJ UNIE HLUBINA z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
40 000 000 Kč 8 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 7 500 000 Kč