Rekonstrukce sportovního areálu Polanka nad Odrou

Kód: 20/0059
Žadatel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
27 568 000 Kč 4 135 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 4 135 000 Kč