Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

“aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“

Kód: 20/0007
Žadatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: A

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
71 000 Kč 71 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč