Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

S notičkou Aničkou za hudbou a tancem

Kód: 19/1444
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 80
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
235 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč