FUTUROVA!!! - Najdi si své místo v budoucnosti

Kód: 19/1091
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 82
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 996 000 Kč 9 996 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 5 500 000 Kč