Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Volnočasové aktivity na ZŠ Bohumínská v roce 2020

Kód: 19/0884
Žadatel: Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 85
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
64 000 Kč 64 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč