Práce s talentovanou mládeží v roce 2020 v rámci činností Akademie FC Baník Ostrava z.s.

Kód: 19/0782
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
55 470 000 Kč 25 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 12 180 000 Kč