Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náruč

Kód: 19/0743
Žadatel: Diakonie ČCE - středisko v Ostravě
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 756 000 Kč 4 931 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 4 931 000 Kč