Sportovní příprava dětí a mládeže směřující k uplatnění ve vrcholovém sportu

Kód: 19/0688
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
12 500 000 Kč 8 005 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 7 282 000 Kč