Projekt organizované sportovní přípravy dětí a mládeže hokejového klubu HC VÍTKOVICE RIDERA směřující k uplatnění ve vrcholovém sportu

Kód: 19/0679
Žadatel: HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu vrcholového sportu z rozpočtu SMO pro rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
28 550 000 Kč 25 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 11 680 000 Kč