Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje

Kód: 19/0511
Žadatel: Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 850 000 Kč 7 850 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 6 450 000 Kč