Vybudování zázemí a rekonstrukce hřiště TJ Sokol Koblov z.s.

Kód: 19/0392
Žadatel: TJ Sokol Koblov z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
25 400 000 Kč 5 080 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 5 079 920 Kč