Systematická sportovní výchova dětí a mládeže a jejich přípravu na vrcholový sport

Kód: 18/1691
Žadatel: FC Vítkovice 1919, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
16 400 000 Kč 12 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 7 500 000 Kč