Práce s talentovanou mládeží v rámci činnosti Akademie FC Baník Ostrava z.s. v roce 2019

Kód: 18/1649
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 44
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
55 470 000 Kč 25 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 000 Kč