Olympijský festival Tokio 2020 v Ostravě

Kód: 18/1642
Žadatel: Olympic Festival s.r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
25 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 10 000 000 Kč