Projekt sportovní výchovy dětí a mládeže pro vrcholový sport v klubu HC VÍTKOVICE RIDERA

Kód: 18/1440
Žadatel: HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
29 750 000 Kč 25 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 20 000 000 Kč