Celoroční sportovní činnost hokejového klubu

Kód: 18/1387
Žadatel: Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
11 635 000 Kč 8 800 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 5 000 000 Kč