Systematický rozvoj technické gramotnosti

Kód: 18/1291
Žadatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
8 670 000 Kč 5 959 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 4 500 000 Kč