Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava Kunčičky (2019 - 2022)

Kód: 18/1141
Žadatel: Armáda spásy v České republice, z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sociální péče
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 88
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
38 883 442 Kč 6 875 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 4 200 000 Kč
2020 4 200 000 Kč
2021 4 200 000 Kč
2022 4 200 000 Kč