Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Dakoťáci a neorganizované děti a mládež“

Kód: 18/1082
Žadatel: Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 36
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
405 000 Kč 97 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 40 000 Kč