OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships

Kód: 18/0432
Žadatel: PARA HOCKEY OSTRAVA z. s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
25 650 000 Kč 7 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 7 000 000 Kč