Mistrovství Evropy v softballu žen 2019

Kód: 18/0124
Žadatel: SKSB Arrows Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
18 020 000 Kč 16 520 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 16 520 000 Kč