Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Životní pouť Leoše Janáčka aneb Od lišky k Lišce

Kód: 18/0089
Žadatel: Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výzva v oblasti kultury „90. výročí od úmrtí českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“ na podporu projektů připomínajících jeho tvorbu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 66
Bodové hodnocení: 72
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
158 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 35 000 Kč