Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

“aktivita Provoz hřišť a sportovišť otevřených pro veřejnost“

Kód: 18/0042
Žadatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Lhotka
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast prevence kriminality
Název výzvy: Všeobecné podmínky výběrového řízení pro poskytnutí transferů z rozpočtu statutárního města Ostravy za účelem zabezpečení prevence kriminality na rok 2018
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 51
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
70 900 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 50 000 Kč