Výstavba hřiště s umělou trávou,včetně vedlejších ploch a osvětlení.

Kód: 18/0007
Žadatel: TJ UNIE HLUBINA z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
16 577 000 Kč 6 630 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 4 973 100 Kč