Rekonstrukce šaten v cásti B s vytvorením sportovního bazénu

Kód: 18/0005
Žadatel: SPORT MEXIKO z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
14 331 000 Kč 5 016 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 4 299 300 Kč