Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Hledáme a podporujeme budoucí vědce a techniky“

Kód: 17/1834
Žadatel: Základní škola, Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 63
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
880 000 Kč 880 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 0 Kč