Ostravské dny nové hudby a opery

Kód: 17/1725
Žadatel: Ostravské centrum nové hudby, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2018 a víceleté projekty pro rok 2018 - 2020 v oblasti kultury
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 67
Bodové hodnocení: 80
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
34 750 000 Kč 10 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 2 050 000 Kč
2019 1 800 000 Kč
2020 1 800 000 Kč