Systematický rozvoj technické gramotnosti

Kód: 17/1712
Žadatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 93
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
10 191 000 Kč 6 952 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 4 550 000 Kč