Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Život řecké národností menšiny v Ostravě v roce 2018 - 70 let od příchodu řeckých dětí do Československa

Kód: 17/1636
Žadatel: ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. - Řecká obec Ostrava, pobočný spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2018 a víceleté projekty pro rok 2018 - 2020 v oblasti kultury
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 67
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
287 500 Kč 160 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 130 000 Kč