Vzdělaná Ostrava 2018

Kód: 17/1604
Žadatel: Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2018 a 1. čtvrtletí roku 2019
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 98
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
42 183 000 Kč 14 998 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 13 050 000 Kč