Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Celoroční aktivity ŠSK

Kód: 17/1395
Žadatel: Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, pobočný spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 21
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
180 000 Kč 117 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 40 000 Kč