Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„Divadlo žije!“ - workshopy a doplňkové výukové programy pro děti a mládež

Kód: 17/1165
Žadatel: Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2018
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 60
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
251 000 Kč 104 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 40 000 Kč