Utkání Světové skupiny Fedcupového poháru

Kód: 17/0658
Žadatel: Česká sportovní a.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: TOP akce v oblasti sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
9 220 000 Kč 5 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 4 300 000 Kč