Sportovní příprava mládeže v Akademii FC Baník Ostrava

Kód: 17/0643
Žadatel: Akademie FC Baník Ostrava z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
39 900 000 Kč 12 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 12 000 000 Kč