Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Nechci sedět, chci sportovat

Kód: 17/0625
Žadatel: Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, pobočný spolek
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sportu
Název výzvy: Program na poskytnutí mimořádných dotací
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
170 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 0 Kč