Zajištění vlastní programové umělecké, především divadelní činnosti v letech 2018-2023 při cíleném zaměření na mladé publikum

Kód: 17/0467
Žadatel: Divadelní společnost Petra Bezruče s r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí neinvestiční víceleté dotace v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ostravy na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2023 subjektu na jeho uměleckou, především divadelní činnost v objektu Divadla Petra Bezruče na ul. 28. října č. 120/1701 v Ostravě
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
102 350 000 Kč 75 000 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2018 7 500 000 Kč
2019 15 000 000 Kč
2020 15 000 000 Kč
2021 15 000 000 Kč
2022 15 000 000 Kč
2023 7 500 000 Kč