Olympijský park Ostrava 2018

Kód: 17/0462
Žadatel: Český olympijský výbor
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
25 750 000 Kč 12 840 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 10 000 000 Kč