Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

Žádost o mimořádnou finanční podporu významné mezinárodní akce Zlatá tretra Ostrava 2017

Kód: 17/0183
Žadatel: Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast sportu
Název výzvy: TOP akce v oblasti sportu
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
39 700 000 Kč 1 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 1 500 000 Kč