Dotace a granty poskytnuté statutárním městem Ostrava. Data o dotacích a grantech z rozpočtu odborů Magistrátu města Ostravy jsou publikována za období od r. 2010. Data o dotacích z rozpočtů městských obvodů Ostrava-Jih, Poruba a Moravská Ostrava a Přívoz jsou publikována od programového období 2021. Výběr zúžíte volbou poskytovatele.

„...Začalo to Rudolfem Kubínem“, aneb Ostrava jako přirozené centrum hudebního života Slezska

Kód: 17/0178
Žadatel: Janáčkův máj, o.p.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výzva v oblasti kultury „750. výročí první písemné zmínky o městě“ na podporu projektů připomínajících historii města Ostravy
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
190 829 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 20 000 Kč