Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity.

Kód: 17/0013
Žadatel: Ostravská univerzita
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd pro rok 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018 - 1. kolo
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
8 500 000 Kč 8 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 6 000 000 Kč