Zajištění celoroční sportovní činnosti dětí a talentované mládeže v Městském fotbalovém klubu Vítkovice a.s.

Kód: 16/1679
Žadatel: Městský fotbalový klub Vítkovice a.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
15 000 000 Kč 13 065 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 8 000 000 Kč