Celoroční podpora Basketbalovému klubu NH Ostrava a.s. na rok 2017

Kód: 16/1670
Žadatel: Basketbalový klub NH Ostrava a.s.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast vrcholového sportu
Název výzvy: Program na podporu Vrcholového sportu z rozpočtu SMO
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
7 653 000 Kč 6 120 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 4 000 000 Kč