Colours of Ostrava

Kód: 16/1343
Žadatel: Colour Production, spol. s r.o.
Poskytovatel dotace: Magistrát města Ostravy
Oblast podpory: Oblast kultura
Název výzvy: Výběrové řízení na poskytnutí peněžních prostředků na jednoleté projekty pro rok 2017 a víceleté projekty pro rok 2017 - 2020 v oblasti kultury
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
438 300 000 Kč 26 400 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2017 5 300 000 Kč
2018 5 300 000 Kč
2019 5 300 000 Kč
2020 5 300 000 Kč